Onze kerken openen weer langzaam de deuren

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben, nadat er de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door de locaties, besloten dat we in onze parochie weer langzaam gaan beginnen met vieringen in aanwezigheid van kerkgangers.
 
Het eucharistisch centrum in Houten gaat als eerste per 5 juli open. Vanaf 19 juli, twee weken later, is het de beurt aan Odijk. Om  toch mensen de gelegenheid te bieden in hun kerk te vieren, hebben bestuur en pastoraal team gekozen om de vieringen te laten rouleren over de verschillende gemeenschappen. Zo kunnen de beschikbare vieringen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.
In de hoop dat alles volgens plan zal verlopen, zal het vieringenrooster in ons parochieblad en op de website gepubliceerd worden. Wel met de opmerking “wijzigingen voorbehouden”.
Wanneer de situatie daar om vraagt, wordt het rooster op de website aangepast.
Vanaf 20 september is er de hoop weer volgens normaal rooster te kunnen gaan vieren.
 
Voor Odijk betekent dat (voor de periode 5 juli t/m 13 september) mét de nodige voorzorgsmaatregelen, waarover u in de volgende nieuwsbrief meer kunt lezen :
 
19 juli om 11.00 uur een Eucharistieviering met als voorganger Pastoor F. Hogenelst.
  9 aug. om 11.00 uur: Woord en Gebedsviering met als voorganger diaken Henk Schoot.
23 aug. om 11.00 uur: Woord en Gebedsviering met als voorganger p.w. Lilian Weijman
  6 sept. om 11.00 uur: Eucharistieviering met als voorganger pastor Adri Verweij.