Nieuwste Coronaregels

Aantal deelnemers aan vieringen voorlopig beperkt tot maximaal 30

Helaas blijft het aantal Coronabesmettingen sterk oplopen. Het kabinet geeft de kerken het dringend advies om het aantal deelnemers aan vieringen voorlopig terug te brengen naar 30 en geen samenzang toe te staan. De bisschoppen hebben dit advies overgenomen en bevelen aanvullend aan om in de kerk een mondkapje te dragen.
Daarom gaan wij-mede op verzoek van ons Parochiebestuur en het Pastoresteam – per direct het aantal toe te laten personen voor de vieringen terugbrengen naar maximaal 30, exclusief voorganger en andere medewerkers in de viering.

Gebruik mondkapje

Wij vragen u dringend om vanaf nu bij binnenkomst van de kerk, tijdens de viering (met uitzondering tijdens het moment van ontvangen van de H. Communie) en bij het verlaten van de kerk, een mondkapje te dragen.

Vooraf aanmelden voor de zondagvieringen

Nu wij maximaal slechts 30 persoenen per viering mogen toelaten zien wij ons genoodzaakt om opnieuw over te gaan tot het vooraf aanmelden voor de zondagvieringen.
Om het simpel te houden starten we daartoe met enkel telefonische aanmelding:
bij het Secretariaat (030) 65 62 031en wel op de woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur voor de viering van de aankomende zondag.

Boventalligen hebben voorrang in de volgende zondagviering

Mocht u achter het net vissen bij uw aanmelding dan krijgt u voorrang voor de eerstvolgende zondagviering. Meldt u het Secretariaat dan ook uw interesse voor het deelnemen aan de viering van de navolgende zondag.

Alternatief voor het bezoeken van de viering

Wanneer u klachten hebt of om andere reden de viering niet kunt of wilt bezoeken, dan heeft u de mogelijkheid om de viering digitaal, via de webradio, te volgen via de Webradio. (Rechtstreeks of later)
Wij zorgen dat vanaf de voorafgaande vrijdagmiddag de liturgieboekjes beschikbaar zijn bij de Mariakapel.
De parochie biedt de mogelijkheid om de zondagviering vanuit Houten(rechtstreeks, maar ook later) in beeld te volgen via www.pj23.nl