Geen vieringen tot 19 januari in onze kerk

Ondanks dat de bisschoppen vinden dat (Kerst)vieringen zoals gepland, met een maximum van 30 kerkgangers, doorgang kunnen vinden, hebben ons Pastoraal team en bestuur besloten een stap verder te gaan:

Dat betekent dat in onze parochies de kerken vanaf heden dicht gaan voor vieringen tot 19 januari a.s. Er zijn dus géén Kerstvieringen, géén zondagsvieringen en géén vieringen doordeweeks. Ook bezoek aan de Kerststal en inloopmomenten in de kerk kunnen helaas géén doorgang vinden. (De kerken zijn alleen open voor een uitvaartviering.) 

Net als in de eerste lockdown blijven onze Mariakapellen wel open, voor persoonlijke bezinning en gebed.

Op Eerste Kerstdag en de volgende zondagen is er om 11.00 uur een livestreamviering vanuit Houten of Culemborg. Een linkje hiervoor is te vinden op de website PJ23.nl.

De overwegingen die tot dit vergaande besluit hebben geleid:

  • We maken deel uit van een samenleving en zijn hierin solidair met andere sectoren en organisaties en met onze medeburgers.
  • Wij willen één lijn trekken met andere gelovigen, zoals in de PKN, met wie we lokaal ook optrekken.
  • Dit besluit komt overeen met de eerdere overwegingen en besluiten tijdens de eerste lockdown; daar staan we nog steeds achter.
  • We willen in deze pandemie niet bijdragen aan extra reisbewegingen en dus extra risico’s op besmetting van mensen.
  • We willen onze medewerkers, vrijwilligers en mede-parochianen beschermen.

Tot slot

We nemen het besluit voor deze lockdown wel met pijn in het hart. Na dit moeilijke jaar, en met alle beperkingen die er toch al waren, hadden we ons verheugd op de viering van Kerstmis. Al was het in kleine kring: we zagen er naar uit om samen te vieren. Pijnlijk is ook dat velen in de gemeenschappen zich extra ingespannen hebben, voor een verantwoord aanbod, voor de opbouw van de kerststal en de versieringen. Het valt ons zwaar dat corona ook hier weer een spaak in het wiel steekt.

Maar het is duidelijk: het virus raakt ons allemaal. En het komt nu aan op ons geloof, onze hoop en onze veerkracht om vol te houden en er samen doorheen te komen.
Ondanks alles: het wordt tóch Kerstmis. We zien -meer dan ooit misschien wel- uit naar de komst van Hem die ons Licht en Vrede brengt. Zijn komst moge ons vertrouwen en uitzicht schenken.

We danken jullie bij deze voor alle inspanningen in het afgelopen jaar. En wensen jullie met je dierbaren van harte vast een Zalig Kerstfeest toe, en een goed begin van 2021. Dat een nieuw en voorspoedig(er) jaar mag aanbreken.
 
Met vriendelijke groet, namens besturen en pastoraal team;
Fred Hogenelst, pastoor, Charles Verwimp, vicevoorzitter parochiebestuur PJ23