Kerkbalans 2022

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 is weer de Aktie Kerkbalans.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde, van betekenis. In onze kerk mag je zijn wie je bent. Kun je praten over wat je bezighoudt en je zorgen uiten. Het is bij uitstek een plek waar je God vindt en verbinding hebt met boven.

Een kerk is ook een plaats waar mensen samenkomen, waar we omzien naar elkaar. En vanwaar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis! Van grote waarde! Hoe is de kerk voor u/jou van waarde? Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst? Wat hoop je dat onze parochie over tien jaar voor jou betekent? Of over dertig jaar?

Kerk-zijn doen we samen. De kerk kan alleen blijven bestaan dankzij de inzet en betrokkenheid van haar parochianen. Dat kun je uitdrukken in tijd, maar ook in geld. Want als kerk maken we kosten, bijvoorbeeld voor het kerkgebouw, het pastoraat en het jongerenwerk. We krijgen geen subsidie of bijdragen. De opbrengsten van de Aktie Kerkbalans vormen een cruciaal onderdeel van de inkomsten van de parochie.
Met de Aktie Kerkbalans vragen we u om te investeren in een levende kerk vooral nu na corona zodat we van blijvende betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Laat met uw bijdrage de kerk ook voor u van waarde zijn!!
Hans Buitenhuis, penningmeester parochiebestuur H. Suitbertus
Lilian Vernooij, penningmeester parochiebestuur H. Paus Johannes XXIII

Recent heeft u een envelop ontvangen over de Kerkbalans 2022. In de envelop vindt u naast uw donatieformulier ook onderstaande informatie.