Reserveer Viering

Telefonisch reserveren van vieringen

Nu wij maximaal slechts 30 personen per viering mogen toelaten zien wij ons genoodzaakt om opnieuw over te gaan tot het vooraf aanmelden voor de zondagvieringen.

Om het simpel te houden kunt u zich enkel telefonische aanmelden: bij het secretariaat (030) 65 62 031 en wel op de woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur voor de zondagviering. 
 
Boventalligen hebben voorrang in de daarop volgende zondagviering.