Crêche / Voorleeskerk

Omdat de aanwezigheid van kinderen in de crèche duidelijk afneemt, is er  besloten, de crèche alleen aan te bieden tijdens speciale vieringen, zoals 1e feestdagen, gezinsvieringen, oecumenische vieringen en doopvieringen. (In Open Venster, zal precies worden aangegeven wanneer er crèche is.)

Voorleeskerk (VLK) wordt altijd  tijdens elke zondagsviering aangeboden! Kinderen in de leeftijd tot circa 12 jaar kunnen naar “hun eigen kerk”. Gedurende de lezingen en de preek in de normale viering, worden zij voorgelezen uit de Kinderbijbel.

Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen van jongens en meisjes (vanaf 12 jaar) die mee willen helpen bij de crèche kunt u contact opnemen met Nicolien Peek: nicolienpeek1966@gmail.com

Datum

Tijd: uur

Voorleeskerk

05 febr. 11.00 Ineke v.d. Linden
12 febr. 11.00 Ineke Bernink
26 febr. 11.00 Anja van Schaik
05 maart 11.00 Ineke v. d. Linden
19 maart 11.00 Ineke Bernink
26 maart 11.00 Anja van Schaik
02 april 11.00 Ineke v.d. Linden