Geschiedenis

Eigen kerk en parochie Odijk

In 1946 namen enkele Odijkse katholieken het initiatief om de Stichting Fonds Parochie Odijk op te richten met het doel te komen tot een eigen parochie en de bouw van een katholieke kerk met pastorie. Dat was eerst tegen de zin van de toenmalige pastoor en bisschop, hoewel zij zich later welwillender opstelden. Met allerlei acties (van kaartavonden tot toneelvoorstellingen) werd geld ingezameld. In 1952 schonk een inwoner van Odijk (Thomas Edelbroek) 1,5 hectare grond met als bepaling dat daarop een kerk met pastorie moest worden gebouwd. Intussen werden als gevolg van een verwachte drastische toename van de Odijkse bevolking de plannen uitgebreid: de Stichting wilde ook een katholieke kleuterschool en lagere school bouwen in Odijk. In 1957 startte de kleuterschool en in 1962 werd de Sint Henricusschool voor het katholiek lager onderwijs in Odijk in gebruik genomen.Uiteindelijk vond op het feest van de H. Nicolaas, 6 december 1963, de eerstesteenlegging plaats voor de eigen kerk met 600 zitplaatsen en pastorie aan het noordeinde van De Meent. Op 8 mei 1964 werd Hubert Bary benoemd tot bouwpastoor en tevens belast met de stichting van een zelfstandige Odijkse parochie. Op 5 september 1964 heeft kardinaal Alfrink de Nicolaaskerk ingewijd en pastoor Bary geĆÆnstalleerd.