Geschiedenis

In 1946 wordt door enkele inwoners van Odijk de Stichting Fonds Parochie Odijk opgericht met het doel te komen tot een eigen parochie en de bouw van een katholieke kerk met pastorie. Dit zeer tegen de zin van de toenmalige pastoor van Bunnik en de Bisschop. Later stelden beiden zich welwillender op. Met allerlei acties (van kaartavonden tot toneelvoorstellingen) werd geld ingezameld. In 1952 schonk een inwoner van Odijk (Thomas Edelbroek) 1,5 ha grond met als bepaling dat daarop een kerk met pastorie moest worden gebouwd. Intussen waren de plannen uitgebreid: de Stichting wilde ook een katholieke kleuterschool en lagere school bouwen in Odijk. In 1957 startte de kleuterschool en in 1962 kwam het lager katholiek onderwijs in Odijk van de grond.

Op het feest van de H. Nicolaas, 6 december 1963, vond de eerste steenlegging plaats en in mei 1964 werd pastoor Bary benoemd. Op 5 september 1964 vond de inwijding van de Nicolaaskerk en de installatie van pastoor Bary plaats door kardinaal Alfrink. Pastoor Bary was een modern denkend mens die open stond voor vernieuwing in de kerk en dat gold bij hem ook voor het kerkgebouw.

De nieuwe kerk moest een halteplaats worden langs de snelweg waar het voor passanten goed toeven was. De kerk was niet voor niets toegewijd aan St. Nicolaas de patroon van de reizigers die, toeval of niet, zijn laatste rustplaats had gevonden in Bari (Italië). Pastoor Bary stond een soort motel voor ogen, een kerk-hotel Wij komen er binnen, overnachten er en vervolgen verkwikt en uitgerust onze reis. Een motel dat van alle gemakken is voorzien, waar we ons thuis voelen, inclusief garderobe, plantenbakken een volière en een aquarium. Pastoor Bary vond dat alle zintuigen, niet alleen het oor , in een kerk geprikkeld moesten worden.

Ook zijn opvolgers de pastoors Wiegerink, G.Claassens, J.Brosschot, A.Verweij  en de pastoraal werkers H.van der Heijden en J.Bosboom hebben hun steentje bijgedragen aan het levendig en gezellig houden van onze Nicolaaskerk. En niet te vergeten álle vrijwilligers die zich al die jaren, tot en met heden, met hart en ziel hebben ingezet!

Van 2005 tot 2010 zijn de acht parochies van het Krommerijngebied: Wijk bij Duurstede, Cothen, Schalkwijk, ’t Goy, Houten, Werkhoven, Bunnik en Odijk,  een samenwerkingsverband Krommerijn aangegaan.

Sinds 1 januari 2010 zijn deze parochies gefuseerd tot één parochie:  Parochie Paus Johannes XXIII.
Parochie Heilige Nicolaas Odijk heet vanaf dat moment:
Parochie Paus Johannes XXIII, Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas Odijk.

Sinds 1 januari 2014 is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de Parochie H. Suitbertus, zes geloofsgemeenschappen met het Eucharistisch Centrum in Culemborg