Joods Leerhuis over verzoening op 21 oktober

Vanuit de gezamenlijke kerken van Bunnik en Odijk wordt traditiegetrouw een Joods Leerhuis georganiseerd.

Deze keer is Peter van ’t Riet uitgenodigd, auteur, docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom.

Het thema van de avond is: Verzoening in Bijbels perspectief 

Aan de hand van de verhalen over Jakob en Esau in Genesis 32 wordt uiteengezet wat verzoening betekent in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament). Ook worden enkele uitstapjes gemaakt naar de evangeliën. We gaan dieper in op het verhaal over Jakob die ernaar streeft zich met zijn broer Esau te verzoenen, nadat hij na vele jaren weer is teruggekeerd naar het land Kanaän. Verzoening wordt geplaatst binnen het Gods- en mensbeeld van de Tora. Een aantal Hebreeuwse woorden speelt daarbij een belangrijke rol. In de loop van de lezing ontstaat een beeld wat de Hebreeuwse Bijbel en in navolging daarvan het Jodendom onder verzoening verstaat. 

Deelname aan deze avond kost 10 Euro. Mocht dit een belemmering zijn, laat het ons weten, want wij vinden het erg fijn als je er toch bij bent!

Datum: maandag 21 oktober
Inloop: 19.30 uur (programma van 20 tot 21.30 uur)
Plaats: De Meenthoek, Zeisterweg 34, Odijk 

Hartelijk welkom!

Je kunt je tot 14 oktober aanmelden bij:
De Leerhuiscommissie:
Hanneke Lafeber en Anne Marie Laseur
E-mail Hanneke: hannekelafeber@gmail.com (tel. 06-49796314 na 19 uur)
E-mail Anne Marie: anne.laseur@me.com