Oecumenische activiteiten

Oecumenische activiteiten

Ontmoeting met Dorpsgenoten


In juni is er geen Ontmoeting met Dorpsgenoten vanwege het Pinksterweekend en daarna is er de jaarlijkse zomerstop. De volgende Ontmoetingsmiddag zal zijn op zondag 8 september van 14.30 tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag  zal Hans Peters weer een mooi verhaal over vogels in de natuur presenteren in woord en beeld. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende ontmoeting zal zijn op zondag 13 oktober op dezelfde tijd en plaats. Dan zal Renske Hoff, fluitiste en historica, op deze middag laten horen hoe de dwarsfluit zich ontwikkeld heeft vanaf de 17e eeuw tot nu. Ze speelt op verschillende historische en moderne fluiten en zal muziek laten horen van 1650 tot vandaag de dag. Het wordt een gevarieerde muzikale middag!

Eten met Dorpsgenoten

Het Eten met dorpsgenoten is de volgende keer  op maandag 23 september in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen-maaltijd. De deur gaat open om 18.00 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aan- melden op woensdag 18 september tussen 17.00 en 18.00 uur via telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 28 oktober op dezelfde tijd en plaats.

Mensenrechten in de digitale samenleving

Op 16 september a.s. is de jaarlijkse bijeenkomst van de Mensenrechtencoalitie:

Hoe verhouden vrijheid en gelijkheid als mensenrechten zich tot het gebruik van algoritmes in de digitale samenleving? De inleidster op deze avond is : Prof. Dr. Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit van Utrecht. In haar lezing zal professor Gerards ingaan op de betekenis van algoritmes in onze digitale samenleving: Bijna ongemerkt kunnen algoritmes discrimineren  en ze kunnen onze keuzevrijheid en ons gedrag mede bepalen. Zowel de voordelen als de schaduwzijden van de algoritmes zullen nader worden belicht. Aan de hand van  voorbeelden wordt vervolgens ingegaan op de impact van algoritmes op onze mensenrechten, zoals  vrijheid en gelijkheid.

De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeentehuis van Odijk Aanvang: 20 uur. Namens de coalitie van de Mensenrechten, Arda Mensink.