Oecumenische activiteiten

Oecumenische activiteiten

Wereldgebedsdag op vrijdag 6 maart 2020

Traditioneel vieren we met elkaar op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag. Dit gebeurt niet alleen op al van plaatsen in ons land maar deze viering gaat in 24 uur de hele wereld rond. De viering is dit jaar voorbereid door Christenvrouwen uit ZIMBABWE en het thema is “STA OP EN GA!”.We maken kennis met hun cultuur, leefwijze en tradities. Zimbabwanen hebben vooral behoefte aan sociale hulp. Veel jonge mensen zijn vertrokken naar het buitenland op zoek naar werk.Verbetering van sociale voorzieningen en een duurzame economische ontwikkeling is het verlangen van de bewoners van Zimbabwe. Daarom ondersteunen we financieel een drietal projecten in Zimbabwe en we zijn dankbaar om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarom ondersteunen we financieel een drietal projecten in Zimbabwe en we zijn dankbaar om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Na afloop van de viering ontmoeten wij elkaar bij een kopje koffie of thee in de consistorie. Dan kunnen we samen napraten over de viering en kan er zonodig nog een toelichting gegeven worden op vragen. Plaats: ‘t Witte Kerkje van Odijk. Tijd: 6 maart om 19.30 uur, tot ongeveer 20.15 uur. Namens het Oecumenisch Beraad Odijk: Pieter Meijer en Elly van Duin. We ontmoeten u graag op deze avond.

Sobere maaltijden 2020 in de 40-dagen-tijd 

Ook dit jaar bent u van harte uitgenodigd om gast te zijn aan tafel bij de sobere maaltijden.  Een activiteit van het Oecumenisch Beraad Odijk (OBO), mede bedoeld als voorbereiding op het paasfeest. 

Na de 1e zondag van de 40-dagen-tijd komen we op maandag 2 maart voor de eerste keer bij elkaar en daarna elke week op de dag die volgt: dinsdag 10 maart, woensdag 18 maart, donderdag 26 maart en vrijdag 3 april.  Steeds van 18.00 uur – 18.45 uur. 

Dit jaar vinden de maaltijden plaats in de consistorie van het Witte kerkje in Odijk. Graag zelf bord, bestek en beker meenemen. Het gaat er sober aan toe want de 40- dagen-tijd is een tijd van inkeer en omkeer, concentratie op de weg van God die deelt in de nood van ons mensen. Maar het is ook een tijd van aandacht voor wie elke dag tekort komt. 

De ervaring leert overigens dat sober óók smakelijk kan zijn met heel veel dank aan degenen die jaar in jaar uit de maaltijden voorbereiden.  Bovendien is er de ontmoeting als ‘brood voor het hart’.  Er wordt van de gasten geen bijdrage gevraagd voor de onkosten, wel wordt een gift gevraagd voor een project, waardoor verzoening en vrede bevorderd worden. De opbrengst van die giften, gaat dit jaar naar een nog nader te bepalen doel/ project. 

Opgave: Vanaf  de 1e zondag van de 40-dagentijd liggen er in beide kerken intekenlijsten voor de sobere maaltijd op maandag 2 maart.  Daarna kunt u zich elke zondag voorafgaande aan de maaltijd opgeven via de intekenlijst, eventueel voor meerdere keren tegelijk.  U kunt zich ook aanmelden via het e-mailadres van:  Laura de Wild (geerlingslaura@hotmail.com) of Pieter Meijer (pietermeijer@planet.nl).   

Ontmoeting met dorpsgenoten


De volgende Ontmoetingsmiddag zijn op zondag 9 februari van 14.30 tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Het wordt een ontspannen middag met een spelletje en tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De volgende ontmoeting zal zijn op zondag 8 maart op dezelfde tijd en plaats.

Eten met Dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal plaats vinden op maandag 27 januari in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd. De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 22 januarit ussen 17 en 18 uur via telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten zijn op maandag 24 februari op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 22 januari via bovenstaand telefoonnummer.