Liturgische agenda

Liturgische agenda

Per ingaande van vandaag, 16 december 2020, heeft het pastoraal team van onze parochie besloten dat er tenminste tot 19 januari 2021 géén vieringen  in onze lokale kerken zullen zijn. 

Alleen de livestreamvieringen vanuit Houten of Culemborg zullen doorgang vinden zonder kerkgangers

 

Datum

Tijd

Soort viering

Voorganger

Zang:
cantors van:

Aanmelden

 24 jan.
11.00
Euch.
pastor Oscar Swijnenberg
VO
Woensdag en vrijdag van
9.00 – 11.30 uur
 31 jan.
11.00
W&C
Henk Schoot, diaken
MV
Woensdag en vrijdag van
9.00 – 11.30 uur
 7  febr.
11.00
W&G
??
VO
Woensdag en vrijdag van
9.00 – 11.30 uur
Legenda:
p.w. = pastoraal werker
Euch. = Eucharistieviering
W&C = Woord en Communieviering
W&G = Woord en Gebedsviering
Oecumene = Oecumenische Gebedsviering
Senioren = Seniorenviering
VO= Vox Odicensis 
MV= Multiple Voice