Liturgische agenda

Liturgische agenda

De  weekendvieringen op zondag zijn om 11.00 uur met aansluitend koffie drinken. Elke woensdag is er om 10 uur een WCV – viering in het zaaltje met aansluitend koffie drinken. Elke eerste vrijdag van de maand is er om 10 uur een WCV – viering in het zaaltje of  dagkerk met aansluitend koffie drinken. Lof- en Vespervieringen beginnen om 19.00 uur. Een Avondwake begint om 19.30 uur.
Datum tijd soort viering Voorganger Koor
Do. 20 juni 19.00 Lof, Sacramentsdag Bert Staal Volkszang
Zo. 23 juni 11.00 Adri Verweij 50 jaar priester Euch. pastor Adri Verweij Vox Odicensis
Zo. 30 juni 11.00 Diaconale zondag WCV Ine Sturkenboom Vox Odicensis
Zo. 7 juli 11.00 WCV p.w. Lilian Weijman Vox Odicensis
Zo. 14 juli 11.00 WCV p.w. Meike Hettinga Vox Odicensis
Zo. 21 jul. 11.00 W&C + Bunnik Bert Staal Vakantiekoor
Zo. 28 jul. 11.00 W&C p.w. Ed van de Moosdijk Vakantiekoor
Vr. 02 aug. 10.00 Euch. Seniorenviering pastor Adri Verweij Volkszang
Zo. 04 aug. 11.00 W&C diaken Vincent van der Helm Vakantiekoor
Zo. 11 aug. 9.30 Euch. in Bunnik Géén viering in Odijk
Wo. 15 aug 19.00 Vesper, Maria tenhemelopneming Bert Staal Volkszang
Zo. 18 aug. 11.00 Euch. pastor Adri Verweij Vakantiekoor
Zo. 25 aug. 11.00 W&C p.w. Meike Hettinga Vox Odicensis
Zo. 01 sept 11.00 W&C Bert Staal Vox Odicensis
Legenda p.w. = pastoraal werker Euch. = Eucharistieviering WCV = Woord en Communieviering WCG = Woord en Gebedsviering Oec.viering = Oecumenische Gebedsviering