QR-link VANUIT Mariakapel

Plaatsing van de reliek door
mgr. Woorts

Detail Nicolaasreliek