Onderhoud en beheer

Onder de sectie Onderhoud en Beheer vallen de volgende werkgroepen:

–    Bouwzaken;
–    Beheer pastorie, kerk en mortuarium;
–    Huishoudelijke zaken;
–    Koffie drinken
–    Kerkschoonmaak;
–    Tuingroep;
–    Stencilwerk productie.

Verantwoordelijkheid en werkwijze
De sectie Onderhoud en Beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van de locatieraad van de parochie H. Nicolaas.

Als aanspreekpunt/voorzitter voor de sectie fungeert de penningmeester.

Knelpunten en signalen worden door de werkgroepen doorgegeven aan de voorzitter van de sectie.
Indien noodzakelijk wordt de sectie bij elkaar geroepen.
Benodigde uitgaven worden via de voorzitter gemeld aan de locatieraad.

De sectie komt minimaal circa drie maal per jaar bij elkaar.