Vitaliteitskalender 2019

In onze Geloofsgemeenschap H. Nicolaas loopt een Vitaliteits-traject. Daarbij buigen wij onszelf over onze toekomst. Waar zit onze kracht? In welke behoefte kunnen en willen wij voorzien? Hoe blijven wij vitaal en van betekenis? Nu en in de toekomst?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen, organiseerden wij in 2018 een reeks van nieuwe activiteiten, aanvullend op het bestaande, vertrouwde aanbod van zondagse vieringen. 
Zo probeerden wij op andere wijze te voorzien in de lokale behoefte op het terrein van onze kernwaarden GeloofVerdiepingen Verbinding. 

De ontvangen positieve reacties vormen voor ons voldoende aanleiding om ook voor het eerste halfjaar van 2019 een gevarieerd activiteitenprogramma samen te stellen, dat wij hierbij graag presenteren. 

Klik HIER voor het activiteitenprogramma voor het eerste half jaar van 2019. De meest recente activiteiten vindt u onder Activiteiten – Vitaliteitskalender.