Hopeloosheid op Lesbos

Twee vrijwilligers (Rosa Voskens (arts) en Anne Boomsma (studiecoördinator) ) vertelden over hun aangrijpende ervaringen afgelopen zomer.

Op uitnodiging van de Nicolaaskerk deelden zij hun indrukwekkende ervaringen op zondag 6 oktober 2019 in de Nicolaaskerk te Odijk. 

De situatie in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos dreigt volledig te ontsporen. Het kamp is overvol. Meer dan 13.000 mensen zitten momenteel muurvast in een kamp dat is ingericht voor maximaal 3.000 vluchtelingen. Nog dagelijks komen er boten aan. Noodgedwongen slapen veel vluchtelingen, waaronder veel gezinnen met kinderen, op een matje in de buitenlucht. Basale levensbehoeften zijn er nauwelijks en met de winter in aantocht zal het aantal zieken toenemen. Als er niets gebeurt, gaat het straks gruwelijk mis.

Onze artsen zien maar liefst 100 tot 120 patiënten op één avond. Een groot deel hiervan maakte tijdens hun vlucht traumatische gebeurtenissen mee. Wij zien vrouwen en mannen die verkracht zijn. Vaders en moeders die kinderen verloren. Mensen die voor hun ogen familieleden zagen verdrinken. Deze mensen moeten we vervolgens naar hun tent terugsturen met niet meer dan een pilletje en een verwijsbrief voor de psycholoog die, als het meezit, over acht maanden tijd voor hen heeft. Daarnaast vergroten het onzekere verloop van de asielprocedure en de uitzichtloosheid in het kamp de psychische problematiek. De meeste mensen verblijven maanden tot soms zelfs jaren in kamp Moria, in afwachting van het vervolg van hun asielproces.

Steekt u, samen met ons, liefdevol uw handen uit naar deze mensen?
Nu het winter wordt en het kamp voller is dan ooit, neemt ook de nood toe. Onze artsen en psychosociale hulpverleners doen wat ze kunnen, maar het ontbreekt ons aan middelen om onze onmisbare medische en psychosociale zorg uit te breiden. Terwijl dit zó hard nodig is. Middelen waardoor we medische apparatuur zoals een echoapparaat kunnen aanschaffen, zodat ongeboren baby’s niet onnodig hoeven sterven. Of waarmee we een psycholoog in dienst kunnen nemen om langdurige psychische zorg te kunnen verlenen. Middelen om nog meer handen naar deze mensen uit te steken, om nog meer armen om hen heen te slaan; hen te laten weten dat ze gezien worden.

Voor € 640,- kunnen wij onze medische kliniek in kamp Moria één dag draaiende  houden. Dat betekent medische zorg en medicijnen voor 100 patiënten! Hoeveel dagen wilt u met uw gemeente voor uw rekening nemen?

U kunt een gift overmaken naar IBAN-rekeningnummer:
NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

Zie ook: www.bootvluchteling.nl/laatzenietindekoustaan.