van het Parochiebestuur

Zoals eerder gemeld in Dichtbij van 11 mei jl. kiezen besturen en pastoraal team voor terughoudendheid bij het opstarten van de vieringen in de gemeenschappen.

Dit betekent concreet:

  1. In de maand juni blijven onze kerken nog dicht voor publieke (zondags)vieringen.
    Deze maand wordt gebruikt om praktische voorbereidingen te treffen om op termijn verantwoord te kunnen openen.

  2. Vanaf zondag 5 juli zal er met kerkgangers gevierd kunnen worden conform nieuwe richtlijnen. We kiezen echter voor een gefaseerde opening van onze kerken.
    Dat wil zeggen dat op 5 juli in de parochies slechts in enkele kerken gevierd wordt. We kiezen voor een langzame opschaling om met elkaar ervaring op te doen en de risico’s voor alle gelovigen te beperken. Over welke kerken het eerst opengaan en hoe de opschaling eruit gaat zien, worden in de maand juni besluiten genomen door het bestuur en pastoraal team. Uiteraard kunnen alleen die kerken open die kunnen voldoen aan de richtlijnen.

  3. We gaan door met het uitzenden van livestreamvieringen op zon- en feestdagen.

Wij beseffen dat veel van u allen gevraagd wordt in deze coronatijd waarin wij ons een “nieuw normaal”

eigen moeten maken, ook in ons kerkelijk leven. Wij begrijpen ook dat sommigen van u teleurgesteld zullen zijn omdat de herstart in onze kerken niet meteen in elke plaats aan de orde zal zijn. Toch vragen wij, juist vanwege de ongrijpbaarheid van het virus en onze zorg om ieders welzijn en gezondheid, uw begrip voor de route die we gekozen hebben. Ook in de kerk geldt: alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groet,
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,

Charles Verwimp, vicevoorzitter                   Fred Hogenelst, pastoor