Extra Actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder de kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig pastorale of diaconale hulp. Dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu we niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contract met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

De komende periode is er daarom een extra Actie Kerkbalans. U bent vrij om mee te doen met deze extra Actie Kerkbalans. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen.

U kunt uw extra gift overmaken op IBAN NL98RABO0329807021 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23 o.v.v. ‘Extra Actie Kerkbalans’.

Helpt u mee? Alvast bedankt.