Samen Nouwen lezen: ‘We are on the same page!’

Denk jij na al deze maanden ook dat deze wereld meer rust en stilte kan gebruiken? En zou jij daar heel eenvoudig een bijdrage aan willen leveren? Graag uitnodigen we jou uit om tegelijk met ons dit boek te lezen:

‘365 meditaties van Henri Nouwen; voor elke dag van het jaar’.

Het boek bevat teksten uit heel Nouwens werk en gaat onder andere over liefde, vriendschap, stilte, geborgenheid en spiritualiteit.

Waarom gaan we dit doen?

In deze tijden van afstand is het fijn om op nieuwe manieren met elkaar verbonden zijn. De inspirerende teksten in het boek zijn daarbij de verbinding tussen ons. Het is een mooie gedachte dat er mensen in onze omgeving zijn die op dezelfde dag dezelfde pagina uit hetzelfde boek lezen. Of zoals het zo treffend in het Engels uitgedrukt wordt: we are on the same page, dat wil zeggen: we begrijpen elkaar zonder woorden.

Wat levert het je op?

Elke dag 10 minuten van rust en inspiratie. Op een door jou gekozen plaats en tijd. En toch: samen met anderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je/u koopt een eigen exemplaar van het boek (zie exacte boekgegevens onderaan dit bericht).

Het boek bevat 365 meditatieve teksten, voor elke dag één. De tekst is kort: minder dan 1 pagina per dag. 

We starten op zondag 20 september. Dat betekent dat we middenin het boek beginnen, bij de datum van 20 september. Natuurlijk kan je ook later, op elk ander gewenst moment instappen.

We komen niet samen. Iedereen leest de tekst van de dag thuis, in de tuin of ergens anders, op een eigen moment. Er is geen enkele verplichting. Mocht het bijvoorbeeld moeilijk zijn om iedere dag te lezen, of wil je een weekje rust, begin dan weer bij de tekst van de betreffende datum dat je er wel tijd en ruimte voor hebt. Zo lezen we allemaal steeds dezelfde pagina.

En verder? Verder hoeft er niets. Het lijkt ons vooral heel mooi en motiverend om te weten dat ook anderen op die dag dezelfde tekst lezen. Aanvullend zoeken we nog naar een manier om, als daar behoefte aan is, af en toe te delen wat ons treft. Bijvoorbeeld via whatsapp of e-mail, maar ook dit weer zonder enige verplichting. Heb je hiervoor belangstelling of een goed idee, laat het ons weten!

Wil je wel meelezen, maar voel je er weinig voor om daarover berichten te ontvangen, voel je vrij om ons dan ook een berichtje te sturen. We vinden het fijn te weten dat er mensen op dezelfde pagina zijn als wij.

Tot lezens vanaf zondag 20 september!

Ingrid Grutters (namens de vitaliteitscommissie) 06 2277 4561 of ingridkorenromp@live.nl en
Harriët Schneider (namens het Witte Kerkje) 06 3068 9242 of oh.schneider@casema.nl

Boekgegevens
Titel:                365 meditaties van Henri Nouwen, Voor elke dag van het jaar
Auteur:            Henri Nouwen
ISBN:              978 94 0146 009 5 
Uitgever:         Lannoo
1e druk, september 2019, 384 pagina’s

Let bij het bestellen goed op: er zijn meerdere jaarboeken van Henri Nouwen gepubliceerd. Het gaat om het boek met op het omslag de blauwe vlinders!