De Wensboom stond deze Kerst te stralen in Odijk

Beste dorpsgenoten,  

Wij hopen dat u, net als wij, de afgelopen week genoten heeft van de Odijkse Wensboom op ons kerkplein. Veel bewoners van Odijk hebben gehoor gegeven aan onze oproep om deze boom gezamenlijk te versieren en/of er ’s avonds een kaarsje bij te branden.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de sterke mannen die de boom met prachtige verlichting hebben neergezet en aan al degenen die op welke manier een bijdrage hebben geleverd aan het versieren van onze prachtige Odijkse Wensboom. 

Woensdag 30 december wordt de boom weggehaald. 
De komende 14 dagen zullen we de versieringen achter in de kerkhal bij de Mariakapel opslaan. Wanneer u uw versiering terug wilt hebben, kunt u het daar weghalen. 

Hartelijke groeten van de werkgroep zondagavondprogramma
H. Nicolaaskerk