Meimaand – Mariamaand

Voor de maand mei, die van oudsher aan Maria is gewijd, heeft het pastoraal team een paar activiteiten in voorbereiding. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Mijn beeld van Maria
Veel mensen hebben thuis een Mariabeeldje staan. Of hebben misschien een icoon of schilderij van haar. Hoe is dat in huis gekomen? Wat betekent het voor de eigenaar? Wie is Maria voor hem/haar? Op onze Facebookpagina’s delen we in mei verhalen van parochianen en hun eigen Mariabeeldje. Pastores gaan op pad om die verhalen op te tekenen, en plaatsen er ook een foto van het beeldje of de Maria-afbeelding (en evt. de eigenaar) bij.

Rozenkransgebed
In de meimaand kunt u op woensdagavond online meedoen met het Rozenkransgebed. Parochianen uit verschillende gemeenschappen bidden dit gebed voor. Op 5 en 19 mei komt de livestream van het Rozenkransgebed vanuit Houten; op 12 en 26 mei vanuit Culemborg. Aanvang van deze vieringen: 19.00 uur. Via de blauwe knop op onze websites kunt u eenvoudig meevieren met deze gebedsmomenten.
 
Maria door de eeuwen heen
Fred Kok, pastoraal werker in de parochies St. Lucas en St. Maarten (Veluwe-Vallei en Utrechtse Heuvelrug), is een groot fan van Onze Lieve Vrouw en weet veel over haar te vertellen. Hij verzorgt op donderdag 27 mei (om 19.30u) een online bijeenkomst (via MS Teams) over Maria. Aan de orde komen o.a.: Maria in relatie tot antieke moeder-godinnen; Maria in de Bijbel; de ontwikkeling van de Mariaverering door de eeuwen heen; Mariaverschijningen en bedevaarten.
U kunt zich nu al opgeven voor deze bijeenkomst bij pw. Lilian Weijman (l.weijman@2parochies.nl