Vasten- Hongerdoek

Net als elk jaar hangt in de kerk weer de vasten- of hongerdoek. Dit doek is gemaakt door Tony Mwachukwu met als titel:  “behoud van de schepping”. 

Het thema is ‘behoud de schepping, opdat iedereen kan leven’. De kunstenaar werkt het thema uit in drie delen: — de schepping volgens Genesis; — de bedreigingen van de schepping door onze manier van omgaan met de wereld; — het visioen van het behoud van de schepping. Oorspronkelijk is de aarde aan de mensen gegeven om te bewerken en te bewaren. De aarde werd en wordt echter uitgebuit en wordt zo steeds minder het paradijs om in te wonen. Maar mensen uit alle werelddelen delen het visioen, dat de aarde hersteld kan worden, zodat iedereen er weer goed kan leven.