Oecumenische vespers in de stille week

Op weg naar Pasen zijn er in de Stille Week in het Witte Kerkje op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdagavond om 19.30 uur oecumenische vespers.

We volgen de gebeurtenissen in de Stille Week zoals Lucas die beschrijft. In elke lezing wordt tevens één van de deugden zichtbaar. Deugden dateren uit de tijd van de Griekse wijsgeren, o.a. Plato, en spelen al 2000 jaar in de kerk een belangrijke rol. Deugden hebben alles te maken met zelfontplooiing om mens te worden zoals God heeft bedoeld.

Traditioneel zijn er vier deugden en in elke vesper benoemen we er één: 
Maandag   11 april: Temperantia: gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing, 
Dinsdag     12 april: Fortitudo: moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid, 
Woensdag 13 april: Prudentia: voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid, 
Zaterdag    16 april: Justitia: rechtvaardigheid – rechtschapenheid. 
Matthijs Marell