Jubilarissen bij Vox Odicensis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ons koor Vox Odicensis hebben donderavond 30 juni een vijftal (5) leden een onderscheiding mogen ontvangen.
Voor kerkelijke koorzang waren dat :mw. Appie Kievits en mw. Willeke Smeulders voor 25 jaar.
Mw. Helma Jochems voor 40 jaar en de heer Toon de Wit voor 50 jaar.
Onze dirigent Joep de Cloet voor 50 jaar dirigentschap en kerkmuziek.

Ook vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen!