40 dagen boekje 2023

Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een boekje met teksten voor de veertigdagentijd.

Een tijd van bezinning, waarbij we ook de kinderen niet vergeten.

Onze tijd kenmerkt zich door veel tegenstellingen tussen mensen en bevolkingsgroepen. Geweld en wantrouwen. Veel mensen hebben geen hoop meer op een beter leven en een goede toekomst .