Afscheid van de Broederschap van de Stille Omgang

Dit Genootschap, opgericht in 1921, organiseerde meer dan 100 jaar de bedevaart naar de Stille Omgang in Amsterdam. Hierbij wordt dezelfde route gelopen die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van het Mirakel van Amsterdam.

Het Genootschap heeft dit jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Broedermeesters die haar leden via diverse opstapplaatsen per bus naar Amsterdam vervoerden. Waren er rond 1980 nog 1900 leden in onze provincie Utrecht, nu zijn dat er nog altijd 500.

Joop Peek, broedermeester en voorzitter van het genootschap vertelt dat er toen in de gemeente Bunnik 188 leden waren en nu 27.

Bestuursleden en Broedermeesters worden ouder en het wordt moeilijker om opvolgers te vinden. Men heeft daarom contact gezocht met Mgr. Woorts en dhr. Lokate van de Commissie Bedevaarten Bisdom Utrecht. Het resultaat is dat deze Commissie de organisatie van het Genootschap overneemt.

Zondagmorgen werd na afloop van de Eucharistieviering in de Nicolaaskerk in Odijk afscheid genomen van het bestuur en de Broedermeesters. Zij ontvingen uit handen van monseigneur H. Woorts en pastoor F. Hogenelst de Willibrordpenning. Deze blijk van waardering wordt uitgereikt aan parochianen die zich als vrijwilliger uitermate verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke parochie.