Carnavalentijn 14 februari 2021

In de CarnaValentijnviering is de collecte deels bestemd voor de pastorale zorg in de Geloofsgemeenschap en deels voor het Snuffelhonk Odijk. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL 98 RABO 0329 8070 21 tnv GG H. Nicolaas ovv carnavalsmis. Van elke euro opbrengst gaat 50 cent naar de pastorale zorg en 50 cent naar het Snuffelhonk.