Parochianenoverleg 10 oktober a.s.

Er is weer een Parochianenoverleg gepland op 10 oktober a.s. om 20.00 uur in het zaaltje.
Vóór de pauze komen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde zoals mededelingen uit: Parochie Bestuur, Locatieraad, Liturgie Beraad, Catechese Beraad, Diaconie Beraad en de Caritas, Sectie Onderhoud en Beheer, van de Penningmeester en de Pastoraatsgroep. Ook zal de Vitaliteitskalender voor de komende periode worden gepresenteerd.

Na de pauze vertelt Pastor Anton ten Klooster over zijn promotieonderzoek met als titel: “Gelukkig en goed: heiligheid voor nu”.

De agenda en het verslag van de vorige vergadering liggen vanaf vrijdag 28 september achter in de kerk
U bent allen van harte uitgenodigd. Vriendelijke groet, de Locatieraad Odijk