Round Robin

Round Robin is een onderdeel van ons vitaliteitsprogramma 2018, dat zich speciaal richt op jongeren tussen de 25 en 60 jaar.

Round Robin is een doorgeefproject waarbij ‘vriendenboekjes’ rondreizen in een vaste groep.
Iedere deelnemer start met een eigen blanco schrift. Op de 1e pagina stel je jezelf voor.
Vervolgens breng je jouw boekje naar de volgende persoon uit de groep en ontvang je dezelfde dag een boekje van een ander.
Hierin vul je een aantal pagina’s naar eigen inzicht: tekst, foto, tekening, knipsels, een recept, wat jij wilt.

Aanmelden vóór 21 oktober 2018:  vitaliteit.nicolaaskerkodijk@gmail.com

Voor meer informatie zie: Round Robin 

de folder Round Robin