Oecumenische vespervieringen in de Goede/Stille week

Op maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17 en zaterdag 20 april, steeds om 19.30 uur, vinden in het Witte Kerkje de jaarlijkse oecumenische vespervieringen plaats ter voorbereiding op Pasen. In de vieringen op maandag, dinsdag en woensdag gaan steeds voorgangers van het Witte Kerkje en van onze geloofsgemeenschap voor.

Namens onze geloofsgemeenschap gaat Matthijs Marell voor op maandag 15 april, Elly de Klein op dinsdag 16 april, op woensdag 17 april is Ineke Bernink de voorganger en op zaterdag 20 april gaat Laura Geerlings voor.

Ieder is van harte uitgenodigd om de Vespers (die ongeveer 30-40 minuten duren) mee te vieren.