Paastriduüm 2019 in Odijk

Het Paastriduüm is de belangrijkste periode van het kerkelijk jaar. Wij vieren dan het laatste avondmaal, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake zijn nauw met elkaar verbonden en daarom gaat op deze drie dagen in de avondvieringen zoveel mogelijk dezelfde priester voor. Het triduüm vindt in slechts drie van de acht geloofsgemeenschappen van onze parochie plaats. Dit jaar is de beurt aan Odijk. De vieringen zijn in samenwerking van de geloofsgemeenschappen van Bunnik, Odijk en Werkhoven voorbereid. In de drie avondvieringen op 18, 19 en 20 april a.s. in de H. Nicolaaskerk gaat pastor Adri Verweij voor.

Op 18 april is het Witte Donderdag en gedenken we dat Jezus aan zijn volgelingen de sacramenten van Eucharistie en Priesterschap heeft geschonken. De liturgische kleur wit staat voor goed, vreugdevol en heilig. De vreugde van de dag is echter vermengd met droefheid omdat Jezus na het laatste avondmaal door zijn leerlingen in de steek werd gelaten en vanwege verraad gevangen werd genomen.
De viering begint om 19.00 uur en belooft een mooie viering te worden, met het koor In Honorem Dei en Laudate uit Bunnik en lectoren uit de drie gemeenschappen. Tijdens de viering worden ook de misintenties van de geloofsgemeenschappen van Bunnik en Werkhoven voorgelezen.
De klanken van het koor zullen aan het slot van de viering plaatsmaken voor stilte als we het altaar leegmaken en de kerk verlaten…

Op 19 april is het Goede Vrijdag en gedenken we het lijden en sterven van Jezus. De viering begint om 19.00 uur. Tijdens de viering bestaat gelegenheid om bloemen te brengen en een kaarsje aan te steken bij het Kruis. De passende muzikale ondersteuning in deze viering wordt verzorgd door het Odijkse koor Vox Odicensis.
Ook tijdens deze viering worden de gebedsintenties van de andere geloofsgemeenschappen voorgelezen.

Na de stilte vanaf de viering op Witte Donderdag tot en met Paaszaterdag, herdenken we in de Paaswake van 20 april om 21.00 uur, dat Jezus in de nacht naar eerste Paasdag opstaat uit de dood. Tijdens de Paaswake gaan we daarom van het duister naar het licht. De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde; om Jezus’ verrijzenis. Tijdens de Paaswake is ook de wijding van het doopwater en de paaskaarsen. Het Odijkse koor Multiple Voice verzorgt de zang.
Ook is er plaats voor de misintenties van de gezamenlijke geloofsgemeenschappen. Delegaties van de Bunnikse en Werkhovense geloofsgemeenschappen nemen vanuit de Paaswake met hun eigen Paaskaars het licht mee naar de eigen kerk, waar de Paaskaars zal branden tijdens de viering op Eerste Paasdag.