Van het pastoraal team

Beste mensen,

Door de maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is veel van wat we in onze parochie/ geloofsgemeenschap gewend zijn om te doen opeens stilgevallen.
Dat we op zondag niet bij elkaar kunnen komen om te vieren, is onwerkelijk en een groot gemis voor de parochianen die graag regelmatig naar de kerk gaan. Zeker in deze Veertigdagentijd en met het Hoogfeest van Pasen in het vooruitzicht. Dat juist ook de vieringen in de Goede Week en Pasen niet door kunnen gaan, is een hard gelag.

Maar ook andere bijeenkomsten en allerlei overlegmomenten zijn geschrapt. Voor de vrijwilligers die vaak op pad zijn om mensen te bezoeken is het moeilijk dat juist het inter- menselijke contact; een hand en een blik van verstandhouding of woorden van troost en bemoediging, niet meer als vanouds te kunnen bieden, vanwege de oproep wordt vooral “sociale afstand” te houden. Een hele uitdaging om hier naar mogelijkheden te zoeken, omdat we beseffen dat juist in deze tijd van onzekerheid mensen behoefte hebben aan aandacht en gesprek.

Door alle beperkingen worden we uitgedaagd om nieuwe wegen te zoeken om met elkaar verbonden te blijven. Elkaar te helpen waar mogelijk en elkaar te blijven zeggen (al is het over de telefoon) “Je bent niet alleen”!

Het Pastoraal team