Pauselijke oproep tot gezamenlijk gebed

Paus Franciscus verbindt over grenzen van nationaliteiten en confessies. Hij heeft afgelopen zondag opgeroepen tot het gelijktijdig bidden van het Onze Vader. Als moment heeft hij voorgesteld:

Woensdag 25 maart om 12.00 uur

In de christelijke traditie is dit het feest van Maria Boodschap: Gods Woord neemt zijn intrek onder de mensen. God deelt in Christus ons menselijk bestaan. Dichterbij kan God niet komen: in de schoot van een jonge vrouw, als mens in onze wereld. Hij deelt ons lijden. In de lijdenstijd, in deze tijden van de wereldwijde coronacrisis krijgt dat een nog actueler betekenis.