Weg naar de toekomst

De parochie is voorzichtig een weg ingeslagen naar het concentreren van het aanbod op het gebied van de liturgie. Immers door onder meer vergrijzing, een teruglopend aantal parochianen, een in omvang kleiner wordend pastoraal team en minder beschikbare emeriti en niet te vergeten dalende inkomsten kunnen we beter in de komende tijd keuzes maken, dan dat we over pakweg vijf à tien jaar veel drastischere besluiten hebben te nemen.

Uitgangspunt van het bestuur en het pastorale team de huidige mede-parochianen nu en in de toekomst nabij willen blijven en ze dus willen bedienen met wat hen vertrouwd is. Daarbij zullen we de locatieraden zoveel mogelijk betrekken in de uitwerking, zodat er ook echt sprake kan zijn van een gedragen koers. Ook willen de besturen ruimte creëren voor nieuw beleid zodat we ook bijvoorbeeld de jongeren meer en beter zullen aanspreken. Er zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten met de locatieraden over dit onderwerp achter de rug.


Zodra er meer duidelijkheid is, zullen de mede-parochianen van de voortgang op de hoogte worden gehouden.


Het parochiebestuur