Oecumenische viering, in het witte kerkje, zónder kerkgangers

Zondag 17 januari om 11 uur vindt er weer een oecumenische viering plaats. Ditmaal in het witte kerkje omdat we daar een online videoverbinding hebben. Dominee Bertie Boersma en de heer Wim Verheugt zullen samen voorgaan. De viering vindt plaats tijdens de week van gebed voor de eenheid (17-24 januari), die al ruim 150 jaar wereldwijd wordt gehouden. Het thema dit jaar is – #blijfinmijnliefde -. Jezus zei tegen zijn discipelen: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.

Er wordt gecollecteerd voor het oecumenisch beraad Odijk en voor Because we carry, een stichting die gevluchte gezinnen op Lesbos helpt zodat zij zich weer veilig mogen voelen.

De liturgieboekjes liggen ook achter in de Nicolaaskerk op tafel.

Van dominee Boersma het volgende:
Nu we elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerk, ook niet rondom de tafel bij een gesprekskring, zou ik u en jou willen vragen om de lezing voor deze zondag, Johannes 15:1-9, eens te lezen en uw/jouw gedachten erbij aan mij door te geven. Wat raakt je? Waar blijf je haken? Wat begrijp je niet, of waar heb je een vraag bij? En hoe raakt dit thema ons, aan het begin van dit nieuwe jaar, in deze roerige tijden? Ik ben heel benieuwd.
Reacties blijven anoniem: hooguit zal ik er iets van benoemen in de preek, waar mogelijk. Mailen kan tot en met 14 januari naar: dsboersma@fqi.nl