Uitnodiging digitaal Parochianenoverleg

Beste Odijkse medeparochianen,

Het is al ruim een jaar geleden dat er een parochianenoverleg heeft plaatsgevonden. Nog langer wachten tot we weer lijfelijk bij elkaar kunnen komen, is geen optie meer.

Daarom willen wij u uitnodigen om online deel te nemen aan het parochianenoverleg op woensdag 10 februari a.s. om 20.00 uur.

De inhoud van het overleg zal zijn:
– update reguliere zaken
– consequenties corona-maatregelen
– ontwikkelingen in de parochie.
Hierna is er ruimte voor discussie. 

Wanneer u mee wilt doen laat ons dat dan even weten via e-mail: odijk@pj23.nl. Dan ontvangt u van ons een link waarmee u 10 februari a.s. kunt inloggen.

Wij hopen dat velen van u daar gehoor aan zullen geven.
Met vriendelijke groet,

Tineke Schalekamp, namens locatieraad Odijk