Vespers in de Stille Week

Op weg naar Pasen zijn er in de Stille Week oecumenische vespers op maandag-, dinsdag, woensdag- en zaterdagavond (klik op de dag om de vesper te openen).Elke avond wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen uit het boekje ‘Door het lijden, meditaties bij de kruisweg’, dat geschreven is door de Nederlandse leken-dominicaan en hoogleraar Erik Borgman. Hij werd hij in 2012 uitgeroepen tot Theoloog van het jaar omdat hij als een van de meest innovatieve theologen van Nederland wordt gezien. Van de 14 staties hebben we er voor de vespers vier uitgekozen: het kruis opnemen, Jezus ontmoet zijn heilige Moeder, Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen en Jezus wordt in het graf gelegd. Bij elke avond heeft Erik Borgman een passende afbeelding gezocht, die op de voorkant van de liturgie is opgenomen.

De lezingen zijn ontleend aan het evangelie naar Johannes, aangezien Johannes in het oecumenisch leesrooster dit jaar gelezen wordt. Om meer samenhang tussen de vespers te verkrijgen wordt elke avond het slotlied ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’ gezongen, waarbij op maandagavond de verzen 1 en 2 gezongen worden, dinsdagavond de verzen 2 en 3, enz.

De vespers worden vanuit Het Witte kerkje om 19.30 uur uitgezonden en zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1280.

Namens de oecumenische voorbereidingsgroep,

Pieter Meijer