Van U is de toekomst (Jaarthema 2021-2022)

Het pastoraal team heeft voor het pastoraal seizoen een nieuw jaarthema gekozen: Van U is de toekomst.
Die keuze heeft alles te maken met de pandemie van het afgelopen jaar en de vragen die dat oproept over onze visie op leven en geloven, onze visie op wat van belang is in de samenleving én in onze kerk.
We zijn bezorgd over hoe onze kerk er ná corona uitziet. En we vragen ons af hoe we in onze samenleving richting vinden voor de grote kwesties die om antwoord vragen (bv. klimaat en duurzaamheid).
Het vraagt om inspanningen van mensen om daar een weg in te vinden. Tegelijk mogen we vertrouwen dat niet alles van ons afhangt: de toekomst is ook in Gods hand.
Dat besef geeft ruimte. Naar wij hopen ook ruimte voor goede gesprekken en mooie initiatieven, ook in onze parochies.
In het zomer- en septembernummer van de parochiebladen leest u er meer over.