Broeders van de Goede Herder in Tanzania

Zondag 26 september is de 2e collecte gehouden voor de bouw van een kapel voor de broeders van de Goede Herder in Tanzania. Zij dragen zorg voor het opleiden van straat-  en weeskinderen.

In eerdere jaren is een woonverblijf voor de broeders gerealiseerd en is er een aanvang gemaakt met het bouwen van een kapel. Dit- en komend jaar wordt er verder gebouwd aan de kapel op het terrein. De bouw vordert gestaag (mede door uw gulle gaven de afgelopen jaren) maar is niet af.


Ton Kreeftmeijer helpt de Broeders, onvermoeid,met het bouwen van deze kapel. In de herfst van 2021 hoopt hij opnieuw met een goed gevulde portemonnee naar Tanzania te kunnen afreizen.


Ton draagt er zorg voor dat uw gaven, zonder tussenpersoon of organisatie direct besteed wordt aan de benodigde bouwmaterialen.


Aan het einde van de dienst is Ton buiten aanwezig voor het beantwoorden van vragen.


U kunt uw gift ook overmaken aan: A.C.M. Kreeftmeijer onder vermelding van: Broeders van de Goede Herder, Tanzania NL04 RABO 0329856243


Hartelijk dank, namens Ton en de broeders van de Goede Herder.