Ontvangen van het Sacrament van Zalving

Tijdens een Eucharistieviering op vrijdag 2 september 2022 om 10:00 uur in Odijk waarin pastoor Hogenelst voorgaat, is er gelegenheid om deel te nemen aan het gezamenlijk Sacrament van Zalving.

U hoeft er niet ziek voor te zijn! 
Het is een Sacrament van kracht en bemoediging. Via dit Sacrament ontvangen mensen hoop en moed voor de komende levensfase.
Het sterkt het vertrouwen van mensen in het leven en in Gods aanwezigheid in dit leven.

U kunt zich bij het secretariaat van uw eigen locatie aanmelden voor deelname.
Voor Odijk is dat: odijk@pj23.nl of 030-65 62 031  of bij de pastorale bezoekgroep.

In het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Jakobus, kunnen we lezen: ‘Is iemand van u ziek, laat hij de priesters van de geloofsgemeenschap roepen, deze moeten een gebed bij de zieke uitspreken en de zieke met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem/haar oprichten en als iemand van u zonden heeft gedaan, dan zijn ze vergeven.’
Deze tekst is al sinds jaar en dag één van de basisteksten waarop de ‘Ziekenzalving’, ofwel het ‘Sacrament der Zieken’ of het ‘Heilig Oliesel’ is gebaseerd. In de afgelopen jaren zien wij ook een verschuiving van de persoonlijke ‘Ziekenzalving’ naar het gezamenlijk ontvangen van dit Sacrament. Het is dus een speciaal Sacrament geworden, niet alleen voor zieken!