De woensdagmorgenviering

Waar twee of meer mensen in naam van Jezus elkaar ontmoeten is Hij aanwezig…
De geloofsgemeenschap H. Nicolaas in Odijk heeft daar gehoor aan gegeven. Een aantal mensen, die over tijd beschikken, komen iedere woensdag om 10.00 uur, in het zaaltje bijeen om te bidden met en voor elkaar en voor alle dorpsgenoten.
Zij die aan huis gebonden zijn luisteren mee via de kerkradio.

Een aantal vrijwilligers heeft zich bereid verklaard, om voor te gaan in de viering. Dat waarderen wij door onze aanwezigheid. Na afloop gaan we gezellig onder het genot van koffie of thee napraten over wat ons bezig houdt.
Wanneer u dit leest: u bent van harte welkom. Leeftijd is géén maatstaf.
Theo Aarendonk, een van de parochianen die de woensdagmorgen vaak aanwezig is.