Katholieke Nicolaaskerk en Protestantse Witte Kerkje in Odijk onderzoeken samen met senioren wat ze nog geloven.

Bertie Boersma en Bert Staal beginnen samen een gesprekskring voor senioren over de vraag ‘Wat geloof ik nog?’ Dit idee ontstond twee jaar geleden door een gesprek tussen Bertie Boersma en pastor Adri Verweij,
hij overleed vorig jaar. De dag vóór zijn sterfdag, 5 april, komt deze seniorenkring voor het eerst bij elkaar, om Adri Verweij te eren…

De eerste bijeenkomst is op donderdag 4 april om 10.00 uur in het Zaaltje bij de Nicolaaskerk. Deelnemers wordt gevraagd zich aan te melden en een tegeltjeswijsheid mee te nemen.
De ochtend begint met het aansteken van een kaars voor pastor Adri en gebed.

Als er behoefte blijkt te zijn aan een vervolgbijeenkomst, wordt deze na afloop gepland. Deze tweede bijeenkomst zal dan in de Meenthoek gehouden worden.
Aanmelden kan bij Bertie via dsboersma@fqi.nl en 06-23109574 of
bij Bert via 06-19538815 of bert.pastoraatsgroep@hotmail.com.